ประวัติและความเป็นมาของขนมเทียนประวัติความเป็นมาของขนมเทียน
ขนมเทียน หรือ ขนมนมสาว ทางภาคเหนือเรียกว่า ขนมจ็อก ซึ่งเป็นขนมที่นิยมใช้ในงานบุญของชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ มีการทำขนมเทียนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นประเพณีของคนโบราณที่มักจะทำขนมเทียนไปทำบุญหรือทำ เพื่อประเพณีต่างๆ ซึ่งวิธีการทำขนมเป็นวิธีการดั่งเดิมและเป็นที่เลื่องลือทางรสชาติความอร่อย  แต่เดิมมีไส้มะพร้าวและไส้ถั่วเขียว แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงไส้ขนมจ็อกออกไปหลากหลายมาก   ชาวจีนใช้ขนมเทียนในการไหว้บรรพบุรุษช่วงวันตรุษและวันสารท ไส้เป็นถั่วเขียวกวนบด ถ้าแบบเค็มจะใส่พริกไทยและเกลือ แบบหวานใส่มะพร้าวและน้ำตาลลงไปเพิ่ม ถ้าตัวแป้งทำด้วยแป้งถั่วเรียกขนมเทียนแก้ว  ในพิธีกรรมของชาวยองจะใช้ขนมเทียนในพิธีไหว้ผีหิ้งด้วย

ความหมายและความสำคัญของขนมเทียน
ขนมเทียนขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้ ที่ใช้ในการเซ่นไหว้ในวันตรุษจีน รู้หรือไม่ว่า ขนมเทียนนี้ไม่ใช่ขนมของคนจีนแต่ดังเดิม แต่ขนมเทียนนั้นเป็นขนมที่ชาวจีนโพ้นทะเลดัดแปลงมาจากขนมใส่ไส้ของไทย โดยปรับเปลี่ยนจากตัวแป้งที่ผสมจากแป้งข้าวเจ้ากับน้ำกะทิ มาเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำกะแทน ความหมายมงคลของขนมเทียนนั้น หมายถึง ความหวานชื่นราบรื่นของชีวิตเช่นเดียวกับขนมเข่ง นอกจากนี้รูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนเจดีย์ยังเป็นสัญลักษณ์มงคลทางศาสนาอีกด้วย
ที่มา :http://th.wikipedia.org                              
                              :
http://th.openrice.com/recipe/detail.htm?recipeid=1635ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น