ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
การจัดทำบล็ดนี้เนื่องจากทางชุมชนมีผู้สูงอายุและคนว่างงานจำนวนหนึ่งที่ไม่มีงานทำจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย  หารายได้เล็กๆน้อยๆจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกาตรที่ได้แบ่งให้ปลูกกันคนละเล็กละน้อยตามความสามารถโดยปราศจากการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพออกจำหน่ายในบริเวณชุมชนใกล้เคียงและยังแบ่งแจกจ่ายให้คนในกลุ่มได้ทานกันเพื่อประหยัดค้าใช้จ่ายอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. ผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน  มีงานทำเท่าที่จะทำได้ในเวลาว่างๆ
2. ผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน  มีสุขภาพแข็งแรง
3. ผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน  มีจิตใจแจ่มใสไม่เครียด
4. ผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน  มีรายได้ไว้ใช้จ่าย
5. ผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อสังคม

เป้าหมาย

1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างคนในชุมชน
3. มีรายได้ส่วนหนื่งจากการขายสินค้าให้สมาชิกกลุ่ม
4. สุขภาพดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
5. ส่งเสริมให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น